อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิคโรคภูมิแพ้ ( Allergy Clinic )
 
 

               โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับทักเพศ ทุกวัย พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกจะเป็นโรคภูมิแพ้ (25-30%)
และเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยเช่นกัน อุบัติการณ์ของโรคนี้ ได้เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเอื้ออำนวยให้คนเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้มีบริการตรวจ
วินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็กและผู้ใหญ่

                                        

ประเภทต่างๆของโรคภูมิแพ้
               - โรคแพ้อากาศ หวัดเรื้อรัง และไซนัสอักเสบเรื้อรัง
               - โรคหอบหืด (โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้)
               - โรคภูมิแพ้ผิวหนัง
               - โรคภูมิแพ้ ตา-หู-คอ
               - การแพ้ยา - อาหาร
               - ภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อย
               - โรคลมพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง
               - โรคภูมิแพ้จากงานอาชีพ
               - โรคภูมิแพ้คุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
               - ห้องตรวจให้คำปรึกษา
               - การทดสอบภูมิแพ้ โดยการทดสอบทางผิวหนังและ/หรือโดยการตรวจเลือด เพื่อหาปริมาณของสารภูมิ
                 ต้านทานจำเพาะต่อสารก่อแพ้ในเลือด
               - ห้องในการรักษาและประเมินผล สอนพ่นยา แนะนำการใช้ยาและอื่นๆ

ทีมแพทย์คลินิคโรคภูมิแพ้ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
               แพทย์หญิงรัตนาภรณ์   เฟื่องทอง
               แพทย์หญิงรุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
               แพทย์หญิงกณิกา   ภิรมย์รัตน์
               นายแพทย์ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ
               นายแพทย์บุญเทียม   เขมาภิรัตน์
               นายแพทย์สุรพล   หลิมประเสริฐศิริ
               นายแพทย์อธิก แสงอาสภวิริยะ
               แพทย์หญิงทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ **แพทย์ Consult โทรนัดที่แผนก**

ตารางตรวจของแพทย์
**
ตารางการตรวจของแพทย์ ด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **
** กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งที่แผนกนัด โทร 0-2265-7555 **

 

วัน

เช้า

บ่าย

เย็น

จันทร์  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง
อังคาร  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  นพ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ
พุธ  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
 นพ.สุรพล หลิมประเสริฐศิริ
 

 นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ
 พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์**

พฤหัสบดี  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
ศุกร์  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง
เสาร์  นพ.สุรพล   หลิมประเสริฐศิริ
 นพ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ
 พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
 พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
 
 
อาทิตย์  นพ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ