อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิคโรคภูมิแพ้ ( Allergy Clinic )
 
 

               โรคภูมิแพ้เกิดขึ้นกับทักเพศ ทุกวัย พบว่าประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลกจะเป็นโรคภูมิแพ้ (25-30%)
และเป็นโรคที่พบบ่อยในคนไทยเช่นกัน อุบัติการณ์ของโรคนี้ ได้เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก
สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเอื้ออำนวยให้คนเป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้น ซึ่งทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้มีบริการตรวจ
วินิจฉัย และรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็กและผู้ใหญ่

                                       

ประเภทต่างๆของโรคภูมิแพ้
               - โรคแพ้อากาศ หวัดเรื้อรัง และไซนัสอักเสบเรื้อรัง
               - โรคหอบหืด (โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้)
               - โรคภูมิแพ้ผิวหนัง
               - โรคภูมิแพ้ ตา-หู-คอ
               - การแพ้ยา - อาหาร
               - ภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อย
               - โรคลมพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง
               - โรคภูมิแพ้จากงานอาชีพ
               - โรคภูมิแพ้คุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
               - ห้องตรวจให้คำปรึกษา
               - การทดสอบภูมิแพ้ โดยการทดสอบทางผิวหนังและ/หรือโดยการตรวจเลือด เพื่อหาปริมาณของสารภูมิ
                 ต้านทานจำเพาะต่อสารก่อแพ้ในเลือด
               - ห้องในการรักษาและประเมินผล สอนพ่นยา แนะนำการใช้ยาและอื่นๆ

ทีมแพทย์คลินิคโรคภูมิแพ้ - ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
               แพทย์หญิงรัตนาภรณ์   เฟื่องทอง
               แพทย์หญิงรุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
               แพทย์หญิงกณิกา   ภิรมย์รัตน์
               นายแพทย์ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ
               นายแพทย์บุญเทียม   เขมาภิรัตน์
               นายแพทย์สุรพล   หลิมประเสริฐศิริ
               นายแพทย์อธิก แสงอาสภวิริยะ

ตารางตรวจของแพทย์
**
ตารางการตรวจของแพทย์ ด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **
** กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งที่แผนกนัด โทร 0-2265-7555 **

 

วัน

เช้า

บ่าย

เย็น

จันทร์  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง
อังคาร  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  นพ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ
พุธ  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  

 นพ.อธิก แสงอาสภวิริยะ
 พญ.ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

พฤหัสบดี  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
ศุกร์  พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง  พญ.รัตนาภรณ์   เฟื่องทอง
เสาร์  นพ.สุรพล   หลิมประเสริฐศิริ
 นพ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ
 พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
 พญ.รุ่งเรือง   กาญจนภูมิ
 
 
อาทิตย์  นพ.ภานุวิชญ์   พุ่มหิรัญ