อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิคโรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง ( Skin and Cosmetic Surgery Clinic )
 
  คลินิคโรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธบริการให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัยและรักษาปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับผิวหนัง เส้นผม และเล็บ รวมทั้งปัญหาด้านสุขภาพผิวพรรณ และความงาม โดยทีมแพย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนัง และศัลยกรรมตกแต่ง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ครบครันทันสมัย โดยให้ความสำคัญ และคำนึงถึงมาตาฐานการรักษา ความสะอาดปลอดภัยเป็นสำคัญ 

 การบริการทางผิวหนัง
1.  โรคผิวหนัง (General dermatologist)
   
- โรคผิวหนังอักเสบ โรคสะเก็ดเงิน ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
- โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ
- ความผิดปกติของสีผิว เช่น โรคด่างขาว ฝ้า กระ
- สิว
- โรคของเส้นผม เล็บ
- ผื่นแพ้ยา
- เนื้องอกผิวหนัง และมะเร็งผิวหนัง
- โรคตุ่มน้ำเรื้อรัง
- โรคผิวหนังที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
- โรคผิวหนังในเด็ก และในผู้สูงอายุ

2. ตจศัลยกรรม (Dermatosurgery)
- การวินิจฉัยโรค โดยการตัดชิ้นเนื้อ (Skin biopsy)
- การรักษาโดยการจี้ด้วยความเย็น (Cryosurgery)
- การรักษาโดยการจี้ไฟฟ้า (Electrosurgery)
- การเจาะหูปลอดเชื้อ (Ear piercing)

3. ศัลยกรรมผิวหนัง และความงาม (Aesthetic surgery)
- การฉีด Botox และ Filler เพื่อแก้ไขริ้วรอย ร่องแก้มลึก เติมริมฝีปากอวบอิ่ม และปรับแต่งรูปหน้าให้ดูเรียวงาม
- การฉีดยารักษาเส้นเลือดขอด
- การผลัดเซลล์ผิวด้วยกรดผลไม้ (Chemical peeling)
- Facial teratment ด้วยวิธี
   ~ Iontophoresis
   ~ Phonophoresis
   ~ Electroporation
   ~ Microdermabrasion

4. การรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser treatment)
- Carbondioide laser สำหรับรักษากระ ไฝ หูด
- Laser for skin Rejuvenation and Tightening เลเซอร์เพื่อฟื้นฟูสภาพผิว และแก้ไขผิวหย่อนคล้อย
- Laser for Hair Removal เลเซอร์กำจัดขน
- Fractional laser แก้ไขปัญหารอยหลุมสิว ริ้วรอยบนใบหน้า


การบริการทางศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery)
1. ศัลยกรรมบริเวณใบหน้า และลำคอ
- ทำตาสองชั้น และถูงใต้ตา (Blepharoplasty , Eye lid Surgery)
- เสริมจมูก ตกแต่งรูปทรงจมูก และตัดปีกจมูก (Rhinoplasty , Alaplasty)
- ดึงหน้าและคอ (Face and Neck lift)
- เสริมคาง (Meutoplasty)
- ตัดกราม (Mandibular Angle resection)
- ตกแต่งริมฝีปาก (Lip reduction)
- ทำลักยิ้ม (Dimple)

2. ศัลยกรรมหน้าอก
- เสริมหน้าอก (Augmentation Mamoplasty)
- แก้ไขเต้านมหย่อยนาน (Mastopexy)
- แก้ไขเต้านมใหญ่ (Reduction Mammoplasty)
- แก้ไขหัวนม ลานนม (Nipple and Areolar Reduction)

3. ศัลยกรรมหน้าท้อง
- แก้ไขหน้าท้องยื่น (Tummy Tuck , Abdominoplasty , Lipectomy)
- ดูดไขมัน (Liposuction)

4. ศัลยกรรมแปลงเพศ
- แปลงเพศ (Sexual Reassignment Surgery)
- เหลาลูกกระเดือก (Thyroid Cartilage Shaving)

5. ศัลยกรรมหู
- แก้ไขหูกาง (Otoplasty)

6. ปลูกผม

7. แก้ไขแผลเป็นที่หน้า

8. แก้ไขความพิการแต่กำเนิด

- ปากแหว่ง เพดานโหว่
- นิ้วเกิน

 

สถานที่ให้บริการ อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ชั้น 14 และอาคารวิชัยยุทธเหนือ ชั้น 3
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 19.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2265-7777 , 0-2618-6200 ต่อ 51480-81

 รายชื่อแพทย์โรคผิวหนัง  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางตรวจของแพทย์
**
ตารางการตรวจของแพทย์ ด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **
** กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งที่แผนกนัด

 

วัน

เช้า

บ่าย

เย็น

จันทร์

พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
พญ.รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ
นพ.ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์

อังคาร

พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.ชัยชุมพล สุวรรณเตมีย์
พญ.สายสมร อัครวงศ์

พุธ

พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.นลินี สุทธิพิศาล
นพ.จิโรจ สินธุวานนท์
พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์

พฤหัสบดี

พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
พญ.จริยา เพ็ชรเงาวิไล
นพ.วิวัฒน์ ก่อกิจ
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.อัครเดช อรรถอินทรีย์         

ศุกร์

พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
พญ.รุจิเลขา เจียรไพศาลเจริญ
พญ.วัชรีย์ สิทธิวงศ์
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
นพ.วรวัฒน์ สุวรรณรักษ์
นพ.สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร

เสาร์

นพ.เจตน์ วิทิตสุวรรณกุล
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
พญ.ปริมา เลาหธนาพร

พญ.ปริมา เลาหธนาพร
นพ.ชาติชาย รัตนามหัธนะ
 

อาทิตย์

นพ.สุชาติ เปรื่องเมธางกูร (wk. 2,4)
นพ.อัครวัฒน์ ชิงชัย
พญ.ปิยฉัตร โกศัลวัฒน์

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร
นพ.สุชาติ เปรื่องเมธางกูร(1,3,5)
นพ.ประวิตร พิศาลบุตร
นพ.คชินท์ วัฒนะวงศ์