อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คลินิคโรคกระดูกและข้อ ( Bone and Joint Clinic )
 
 

 

สถานที่ตั้ง
            ภายในบริเวณชั้น 9 ของอาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ โดยจัดพื้นที่ประกอบไปด้วย ห้องตรวจแผนกกระดูก ข้อ ห้องใส่เฝือก ห้องตัดรองเท้าเด็ก จุดประสงค์เพื่อการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เพื่อให้ได้มาตรฐานและครบวงจรของการรักษา ซึ่งจะเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยทุกท่าน

การบริการและการรักษา
            คลินิคโรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคกระดูกและข้อ อย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการ

  -

การดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ได้รับบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อ เช่นกระดูกหัก ข้อเคลื่อน เลื่อนหลุด โดยทีมแพทย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือทุพลภาพ

  -

ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ได้แก่กระดูกสันหลังเสื่อม หมอนรองกระดูกสันหลังเลื่อนกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังโก่งคดงอ โดยให้การรักษาด้วยยาหรือกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยบางรายอาจได้รับการพิจารณาผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติ

  - ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติของข้อไหล่ เช่นข้อไหล่ติด ข้อไหล่หลุด โดยการดึงให้เข้าที่ หรือการผ่าตัดส่องกล้องซ่อมเอ็นข้อไหล่ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพภายหลังการบาดเจ็บ
  - ตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของร่างกายจากการบกพร่องหรือพิการแต่กำเนิด เท้าปุก เท้าแป ขาคด ขาโก่ง คอเอียง หลังคด นิ้วขาด นิ้วเกิน ซึ่งให้การรักษาโดยการใส่อุปกรณ์ช่วยพยุง การตัดรองเท้า โดยช่างผู้ชำนาญเพื่อแก้ไขอาการผิดปกติของเท้า ตัดอุปกรณ์พยุงหลังโดยทุกขั้นตอนอยู่ในการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในบางรายผู้ป่วยอาจได้รับการผ่าตัด เพื่อแก้ไขความพิการกับทีมศัลยแพทย์ผ่าตัด
  - ให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การกีฬา และให้การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น ข้อเคล็ด ข้อแพลง เอ็นข้อฉีกขาดในข้อที่พบบ่อย เช่น มือ เข่า ข้อเท้า นิ้วมือ รวมถึงการให้คำแนะนำในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬา และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และให้มีความสมบูรณ์ทางกายมากที่สุด
  - ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความยาวของแขนขาไม่เท่ากัน จากการได้รับอุบัติเหตุ โดยการยึดกระดูก และใส่อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูก ภายนอกและภายใน
  - ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุนซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดกระดูกหัก
  - ตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ตรวจพบก้อนผิดปกติ บริเวณ แขน ขา ข้อต่อ หลัง และตามร่างกาย หรือผู้ป่วยที่มีภาวะเนื้องอกในกระดูก มะเร็งกระดูก ให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วแม่นยำป้องกันการลุกลามและแพร่กระจายของโรค
  - บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องแทนการผ่าตัดใหญ่เปิดแผลกว้าง หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะเจ็บแผลน้อยกว่า เพราะขนาดแผลผ่าตัดเล็ก ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้เร็ว การผ่าตัดผ่านกล้องโรคกระดูกและข้อสามารถผ่าตัดได้ทั้งข้อเข่า กระดูกสันหลัง คอ ข้อศอกข้อมือ ข้อนิ้ว และส้นเท้า นับว่าเป็นวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถเห็นผลการรักษาที่ชัดเจน ภายในระยะเวลาไม่นาน โดยต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของทีมแพทย์และบุคลากร
  - ตรวจวินิฉัยและแก้ไขความผิดปกติ ของอวัยวะในร่างกายจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันเช่น นิ้วล็อก เอ็นผังผืดกดรัดเส้นประสาททำให้ปวดชาบริเวณปลายนิ้วมือ การบวมของปลอกเอ็นของกล้ามเนื้อทำให้ใช้นิ้วหัวแม่มือไม่ถนัด
  - ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมของข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่า ข้อตะโพก ข้อเท้า โดยการรักษาด้วยยาและผ่าตัด
  - ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของข้อจากสาเหตุต่างๆ เช่นเก๊าท์ โรคข้ออักเสบรูมาตอย์ โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองหรือเอสแอลอี

ความพร้อมทางการแพทย์
            โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง อาทิ เช่น
  1. ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโรคกระดูกและข้อ 10 ห้อง ห้องใส่เฝือก 1 ห้อง ห้องตัดรองเท้า 1 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องตรวจมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน
  2. มีการนำชีววัสดุใหม่ๆ เช่นโละไร้สนิม หลายชนิดมาใช้ดามกระดูก ยึดตรงกระดูกที่หักและข้อเคลื่อนและชีววัสดุประเภทโพลิเมอร์หรือพลาสติก และเซรามิกที่แข็งแรงทนทานไร้ปฏิกิริยาใดๆ ต่อร่างกายมาทดแทนกระดูก แทนข้อต่างๆ ได้ทั่วร่างกาย
  3. บริการช่างตัดรองเท้า ตัดอุปกรณ์กายภาพต่างๆ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์ทุกขั้นตอน
  4. เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีสูงที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคทางกระดูกและข้ออาทิ เครื่องเอ็กซเรย์ระบบ PACS ที่แพทย์สามารถอ่านผลทางจอคอมพิวเตอร์ ภายในห้องตรวจ เครื่องตรวจพิเศษทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้าวินิจฉัย(EMG) เครื่อวัดความหนาแน่นของกระดูก(BMD) เครื่องเอ็กซเรย์คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI)
  5. มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตราฐาน อาทิเช่น การผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งผู้ป่วยจะมีแผลผ่าตัดขนาดเล็ก และฟื้นตัวหลังผ่าตัดได้ไว ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล
  6. มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์เข้าร่วม ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โรคทางกระดูกและข้อ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ
            * แพทย์โรคข้อ และรูมาติสซึ่ม (Rheumatologist)
            * แพทย์โรคกระดูกและข้อ (Orthopaedics Surgeons)
            * แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)

            ทางโรงพยาบาลได้จัดทีมแพทย์ที่มีความชำนาญสูงในระบบเหล่านี้มาดูแลผู้ป่วย การรักษาโรคใดโรคหนึ่ง อาจต้องให้การรักษาร่วมกันหลายวิธีและมีการปรึกษาร่วมกันในกลุ่มแพทย์เหล่านี้ นอกจากแพทย์แล้วยังมีนักกายภาพบำบัดที่มีทักษะสูง ตลอดจนพยาบาล และผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งได้รับการอบรมเป็นพิเศษให้มีความชำนาญเฉพาะทาง

รายชื่อ ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ  รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางตรวจของแพทย์
**
ตารางการตรวจของแพทย์ ด้านล่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **
** กรุณานัดหมายล่วงหน้าทุกครั้งที่แผนกนัด โทร 0-2265-7555 **


ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ
วัน เช้า บ่าย เย็น
จันทร์ นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ

นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ

นพ.ณัฎฐา กุลกำม์ธร
นพ.ณัฐพร แสงเพชร
พญ.ธนิตา ปัญญาอมรรัตน์
นพ.ศิวดล วงศ์ศักดิ์
นพ.สมภพ ภู่พิทยา
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
อังคาร นพ.เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.สมยศ ปิยะวรคุณ
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.สมยศ ปิยะวรคุณ
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
พญ.ธนิตา ปัญญาอมรวัฒน์
นพ.นวพงศ์ อนันตวรสกุล
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.สรัณ สุภัทรพันธุ์
พุธ นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.ศัลยพงศ์ สรรพกิจ
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
พญ.ธนิตา ปัญญาอมรวัฒน์
นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.สัญญา ประชาพร
นพ.สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
พฤหัสบดี นพ.เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.ชิตวีร์ เจียมตน
นพ.ณัฐพร แสงเพชร
นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
ศุกร์ นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า
นพ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
นพ.ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.ชิตวีร์ เจียมตน
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.ธีระ โรจน์พรประดิษฐ์
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์
เสาร์ นพ.กรกฤษณ์ ชัยเจนกิจ
นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชษฐ์ กาญจนภูมิ
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
นพ.กอบโชค พัววิไล
นพ.ณัฐพร แสงเพชร
นพ.นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
นพ.พิเชษฐ์ ศิริวัฒนสกุล
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
 
อาทิตย์ นพ.ชูศักดิ์ สุวรรณศิริกุล
นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม
นพ.นาวี อนุชาติบุตร
นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์
นพ.ชาคร ริมชลา
นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยูธยา
นพ.ประเสริฐ วังสตรุค
นพ.พัชรพล อุดมเกียรติ
นพ.วิโรจน์ ลาภไพบูลพงศ์
 
     *** พญ.พัชราภา โอสธีรกุล...ศึกษาต่อ ***

รายชื่อ แพทย์โรคข้อและรูมาติซั่ม  รายละเอียดเพิ่มเติม

วัน

เช้า

บ่าย

เย็น

จันทร์ นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช(ฝังเข็ม)
 
อังคาร นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช (ฝังเข็ม)
 
พุธ นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
พฤหัสบดี นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
ศุกร์ นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ( wk.1,2,3,5)
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช(ฝังเข็ม)
 
เสาร์ นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช
นพ.กิตติ โตเต็มโชคชัยการ
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท์
นพ.อานนท์ พงศ์ธรกุลพานิช (ฝังเข็ม)
 
อาทิตย์