อังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ปัญหาทางพฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจในผู้ป่วยสมองเสื่อม
   
กลุ่มติดแอลกอฮอล์ และสารเสพติด
   
กลุ่มอาการวิตกกังวล
   
กลุ่มอาการทางอารมณ์
   
กลุ่มอาการทางโรคจิต
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กลุ่มอาการวิตกกังวล ( กลุ่มอาการวิตกกังวล )
 
 

       คงไม่มีใครไม่เคยมีอาการวิตกกังวล ตั้งแต่เด็กจนผู้สูงอายุ ในเด็ก ตอนเข้าโรงเรียนครั้งแรกเราจะพบว่าเด็กจะร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน ลักษณะอย่างนี้เราเรียกว่า Separation anxiety ถือเป็นภาวะกังวลที่เป็นปกติในเด็ก เมื่อเราโตขึ้นหลายครั้งที่เราจะมีอาการวิตกกังวลเช่น รถติดกลัวไปโรงเรียนไม่ทัน ตื่นเต้นเวลาสอบ นัดแฟนไว้แล้วแฟนยังไม่มา แม้กระทั่งในผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีสารพัดเรื่องให้กังวล เช่น ลูกไม่สบาย จะเปลี่ยนที่ทำงาน ลูกยังไม่กลับบ้าน พ่อแม่ป่วยหนักเป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าภาวะวิตกกังวลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา มีประโยชน์ถ้าเรานำมาใช้หรือแก้ให้ถูก เช่น อีกไม่นานจะสอบเรากังวล ถ้าเราแก้โดยอ่านหนังสือ เราก็จะสอบได้ ถ้าเราไม่กังวลกับการสอบเลย เราก็จะไม่อ่านหนังสือซึ่งจะทำให้เราสอบไม่ผ่าน ในขณะเดียวกันถ้าเรามีความวิตกกังวลมากเกินไปจนทำให้มีอาการต่างๆทางกาย เราก็จะสอบไม่ได้เช่นกัน ดังนั้นภาวะวิตกกังวลจึงต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่พอดีจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด

อาการวิตกกังวลที่มากเกินไปจะทำให้เกิดอาการได้หลายอย่าง ได้แก่
            คิดมาก คิดวนเวียน คิดซ้ำไปมา
            อาการใจสั่น ใจเต้นเร็ว
            อาการหายใจไม่อิ่ม ต้องถอนหายใจบ่อยๆ
            อาการปวดศีรษะแบบรัดบริเวณขมับ มีอาการปวดร้าวมายังต้นคอ
            อาการถ่ายบ่อย ปัสสาวะบ่อย
            นอนไม่หลับเป็นลักษณะแบบหลับยาก หรือหลับๆตื่นๆ
            อาการชาปลายมือปลายเท้า
            อาการปวดเกร็งตามกล้ามเนื้อ
            ไม่มีอารมณ์ทางเพศ
            อาการย้ำคิดย้ำทำ
            อาการกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลเช่น กลัวการอยู่ในที่โล่ง, กลัวแมลง

      จากอาการวิตกกังวลจะกลายเป็นโรควิตกกังวลเมื่อไร ส่วนใหญ่เราดูที่การทำหน้าที่ว่ายังสามารถทำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นประจำได้หรือไม่ และระยะเวลาที่มีอาการยาวนานแค่ไหน โรคที่จะมีอาการวิตกกังวล แบ่งแยกได้เป็นหลายโรคได้แก่
          1. Generalized anxiety disorder
          2. Panic disorder
          3. Phobic disorder
          4. Obsessive compulsive disorder
          5. Post-traumatic stress disorder
          6. Adjustment disorder with anxiety symptom
          7. Anxiety disorder due to general medical condition
          8. Substance induced anxiety disorder


        จะเห็นได้ว่าอาการจากความวิตกกังวลนี้ บางอาการจะคล้ายอาการของโรคทางกาย ดังนั้นเวลามาปรึกษาแพทย์จึงต้องทำการตรวจร่างกายและตรวจสภาพจิตให้แน่ชัด รวมถึงการตรวจทางห้องปฎิบัติการบางอย่างหรือส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องมากที่สุด
        การบำบัดรักษา โรควิตกกังวลมีหลายโรค อาการของแต่ละโรคและความรุนแรงก็แตกต่างกัน ดังนั้นการบำบัดรักษาจึงแตกต่างกันไปแต่ละโรค ในรายที่อาการรุนแรงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยในการบำบัดรักษา ควบคู่กับการรักษาโดยจิตบำบัดและสังคมบำบัด ในรายที่อาการไม่รุนแรงการรักษาอาจใช้แค่จิตบำบัดและสังคมบำบัดเท่านั้น ในการบำบัดรักษาด้วยยา จำเป็นต้องรับประทานยาตามแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด ถ้ามีปัญหาจากผลข้างเคียงใดๆ ก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลทันที