โรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็น โรงพยาบาลเอกชนชนิดรักษา โรคทั่วไปทุกชนิด (General Hospital) แห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่ไม่ได้เป็นขององค์การทางศาสนา ได้เปิดทำการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 โดยเริ่มจาก วิชัยยุทธคลินิค มีเตียงผู้ป่วย 10 เตียง ห้องตรวจโรค 5 ห้อง พร้อมห้องผ่าตัดและห้องคลอด ใช้ชื่อว่า "วิชัยยุทธคลินิค" มีแพทย์ผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ได้แก่ นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ (สูตินารีแพทย์) , นายแพทย์บุญเกตุ เหล่าวานิช (ศัลยแพทย์),
 
   
  
 
 
   
  
 
สัมมนา รอบรู้เรื่องโภชนาการเพื่อพัฒนาการลูกรัก
 

 
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
 

 
วัคซีน hpv มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้
 

 
วัคซีนเด็กเหมาจ่าย
 

 
Check up Program
 

 
โปรแกรมตรวจสุขภาพ