อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์ทางจิตเวช (Psychiatrists)
 
แพทย์หญิงดาวชมพู นาคะวิโร
Dr.Daochompu Nakawiro


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร - Thai Board of Psychiatry