อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- แพทย์ทางจิตเวช (Psychiatrists)
 
แพทย์หญิงปาลิดา นาคีศิริ
Dr.Palida Nakeesiri


รายละเอียด
 
จบการศึกษาแพทยศาสตร์  - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร  - Thai Board of Psychiatry