อังกฤษ
 
 
 
แพทย์เฉพาะทาง (Specialist)
- จิตแพทย์ (Psychiatrists)
 
แพทย์หญิงปาลิดา นาคีศิริ
Dr. Palida Nakeesiri
จิตแพทย์
Psychiatrist