คลินิกสุขภาพสตรี

ให้บริการตรวจด้านสุขภาพสตรีแบบครบวงจร ตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาทางสูติกรรม นรีเวช การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก การผ่าตัด การฝากครรภ์ การคลอด  รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการวางแผนครอบครัว  การบริการตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาก่อนแต่งงาน

▪ บริการทางสูติกรรม

▪ บริการทางนรีเวช

▪ บริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก

 

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์               เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์            เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3   อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 12  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ