คลินิกโรคทางเดินอาหารและโรคตับ

ให้บริการตรวจ ให้คำปรึกษา และรักษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและตับ  ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหาร เช่น การส่องกล้องด้วยกล้องระบบวีดิทัศน์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบ A และ B อีกทั้งยังมีบริการด้านหัตถการตรวจ และการรักษาโรคทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้อง ด้วยกล้องระบบวีดีทัศน์ ซึ่งประกอบด้วยหัตถการดังนี้

 • การตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารรวมทั้งลำไส้เล็ก Esophagogastroduodenoscopy
 • การตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy
 • การตัดติ่งเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค Polypectomy
 • การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง EUS Endoscopic Ultrasound Scope หรือ Endosonography
  • การตัดชิ้นเนื้อตับอ่อนเพื่อการวินิจฉัย
 • การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน ERCP
  • การตัดหูรูดท่อน้ำดีและตับอ่อน และการดึงนิ่ว Sphincterotomy and stone extraction
  • การใส่ท่อระบายท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน Biliary and Pancreatic stent
 • หัตถการการฉีดและรัดโรคหลอดเลือดดำขอดของหลอดอาหาร Esophageal Variceal Sclerotherapy and Ligation
 • การขยายหลอดอาหารในภาวะหลอดอาหารตีบ Esophageal Dilatation
 • การห้ามเลือดทางกล้องส่องทางเดินอาหาร Endoscopic Haemostasisfor non variceal haemorrhage
 • การตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal motility test
  • การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร Esophageal manometry
  • การตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง 24 Hr.Esophageal pH mornitoring
  • การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารชนิดไร้สาย Bravo capsule PM mornitoring
  • การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก Anorectal Manometry
 • การใส่สายให้อาหารทางกระเพาะอาหารผ่านผิวหนังหน้าท้อง PEG
 • การฝึกการขับถ่าย Bio Feed Back For Constipation
 • กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วใช้กลืนเพื่อตรวจพยาธิสภาพลำไส้เล็ก Capsule endoscopy
 • การตัดชิ้นเนื้อที่ตับเพื่อการวินิจฉัย Liver biopsy
 • การตรวจหาภาวะผังผืดในเนื้อตับและตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan
 • การตรวจหาแบคทีเรีย (H.Pylori) ในกระเพาะอาหารด้วยวิธีทดสอบลมหายใจ UBT (Urea Breath Test)

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์        เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์               เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์            เวลา 07.00 – 12.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 14  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ