คลินิกโรคหู คอ จมูก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางหู คอ จมูกทุกชนิด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการได้ยินและอาการนอนกรน ครอบคลุมไปถึงการผ่าตัดในโรคที่ซับซ้อน โดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก และนักแก้ไขการได้ยิน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านหู คอ จมูกโดยเฉพาะ

 • การบริการและการรักษา
  • การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง
  • บริการตรวจการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง
  • รักษาอาการนอนกรน และหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  • ให้การตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูก
  • ให้การตรวจรักษาโรคจมูกและไซนัสอักเสบ
  • ให้การรักษาโรคหู คอ จมูกในเด็ก
  • ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาโรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน/ฝึกพูด
 • เครื่องมือแพทย์ / อุปกรณ์การแพทย์
  • ชุดตรวจหู คอ จมูก (Specification of ENT Treatment unit)
  • เครื่องมือตรวจช่องจมูก และลำคอด้วยกล้องสู่จอภาพ
  • เครื่องตรวจช่องหูด้วยกล้อง
  • เครื่องตรวจการได้ยิน (Audiogram)
  • ห้องเก็บเสียงสำหรับตรวจการได้ยิน
  • เครื่องตรวจการทำงานของสายเสียง (Digital ComputerizedStroboscope)
  • เครื่องตรวจคลื่นสมองของประสาทหู
  • เครื่องตรวจการทำงานเซลล์ประสาทหู (OAE)
  • กล้องสายอ่อนใช้ในการตรวจจมูก คอ กล่องเสียง  พร้อมถ่ายทอดสู่จอภาพ
  • เครื่องตรวจวัดการทรงตัวระบบคอมพิวเตอร์ (Ungieng)
 • การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ
  • การตรวจการได้ยิน (Audiogram)
   • วัดระดับการได้ยินในช่วงความถี่ต่างๆ เพื่อประเมินสภาวะการได้ยินว่าเกิดจากการฟังเสียงซึ่งเกิดจากโรคของหูชั้นกลาง เช่น หูชั้นกลางอักเสบผิดปกติ
   • ท่อปรับความดันในหูชั้นกลางทำงานผิดปกติ, โรคของกระดูกหู  หรือเกิดจากประสาทหูเสื่อมซึ่งเกิดจากโรคของหูชั้นใน เช่น ในผู้ป่วยสูงอายุที่เริ่มมีประสาทหูเสื่อม, โรคประสาทหูเสื่อมจากสาเหตุต่างๆ, โรคเวียนศีรษะ  เป็นต้น
  • การตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง (Acustic immistance) ใช้ในการดูพยาธิสภาพในหูชั้นกลาง เช่น
   • มีของเหลวในหูชั้นกลางหลังจากการอักเสบ
   • ท่อปรับความดันทำงานผิดปกติ
   • กระดูกในหูชั้นกลาง-ผิดปกติ
  • การตรวจคลื่นสมองของประสาทหู (ABR) ใช้ประโยชน์เพื่อ
   • วัดระดับการได้ยินในเด็กเล็ก และเพื่อตรวจหาพยาธิสภาพของเส้นประสาทหลังหูชั้นในเข้าไปถีงสมอง เช่น โรคเนื้องอกของเส้นประสาทหู เป็นต้น
  • การตรวจด้วยกล้องสู่จอภาพ (Telescope & TV moniter)
   • กล้องที่ใช้ตรวจดูพยาธิสภาพภายในจมูก หลังโพรงจมูก มักทำในรายที่การตรวจปกติมองเห็นไม่ชัดเจน และในรายที่มีปัญหา เช่น ไซนัสอักเสบเรื้อรัง, ริดสีดวงจมูก, เนื้องอกหลังโพรงจมูก
  • การตรวจกล่องเสียงและการทำงานของสายเสียงด้วยกล้อง (Laryngeal Sterboscope)
   • ใช้ตรวจหาพยาธิสภาพของสายเสียง (Digital Computerized Streboscope) ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเสียงแหบและการออกเสียง เช่น เสียงเป็นอัมพาต, ไอเรื้อรัง, เนื้องอกสายเสียง
  • การตรวจการทำงานของเซลล์ประสาทหู (OAE)
   • เพื่อประเมินการรับฟังเสียง โดยเฉพาะในเด็กแรกเกิดว่ามีความผิดปกติของการได้ยินหรือไม่ เพื่อเป็นการวินิจฉัยตั้งแต่แรกเกิด

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์            เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์                    เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์                เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2   อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ