คลินิกโรคทางระบบประสาท

ให้บริการตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท ได้แก่

 • CT Scan Brain ตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • MRI Brain (ตรวจสมอง)
  • MRI เอ็กซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้า
  • MRA, MRV Brain ตรวจเส้นเลือดสมอง
 • MRI Spine (ตรวจกระดูกสันหลัง)
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
  • Nerve Conduction Study (ตรวจเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า)
  • Electromyography (ตรวจกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า)
 • Carotid Vertebral Doppler ultrasound (การตรวจหลอดเลือดแดงที่คอด้วยอัลตราซาวด์)
 • Transcranial Doppler ultrasound (การตรวจหลอดเลือดในสมองด้วยอัลตราซาวด์)
 • Electroencephalography (ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง)
  • เป็นการตรวจหาความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองที่ส่งผ่านจากเซลล์สมองของผู้ป่วยโดยใช้ Electrode รับสัญญาณบริเวณหนังศีรษะและแสดงผลออกมาเป็นกราฟ โดยแพทย์ทางระบบประสาทเป็นผู้แปลผล แพทย์จะใช้ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองประกอบกับอาการผิดปกติของผู้ป่วยเพื่อแปลผลความผิดปกติทางสมอง ประเมินภาวะสมองตาย วินิจฉัยโรคลมชัก จำแนกชนิดของอาการชักและช่วยในการประเมินผลการรักษา รวมถึงเพื่อการพิจารณาการหยุดยากันชัก
  • เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 17.00 น.
 • Lumbar Puncture(ตรวจน้ำไขสันหลัง)
 • Acupuncture (การฝังเข็ม)

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ