คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและปอด

ให้บริการตรวจและรักษาโรคระบบทางเดินหายใจและปอด เช่น การตรวจสมรรถภาพของปอด การส่องกล้องเพื่อดูพยาธิสภาพในทางเดินหายใจและปอด ภาวะนอนกรน และการหยุดหายใจขณะหลับ เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-อังคาร           เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันพุธ                      เวลา 07.00 – 18.00 น.
วันพฤหัสบดี               เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันศุกร์                     เวลา 07.00 – 16.00 น.
วันเสาร์                     เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์                  เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ