คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการตรวจและรักษาโรคหัวใจครบวงจร เช่น การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์      เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์    เวลา 07.00 – 15.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 2   อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ