คลินิกทันตกรรม

ให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งการป้องกัน  การบูรณะ และการรักษาช่องฟันและปาก
โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการ

 • ทันตกรรมหัตถการ
 • ทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตกรรมบดเคี้ยว
 • ทันตกรรมประดิษฐ์
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยกรรมช่องปาก
 • เวชศาสตร์ช่องปาก
 • ปริทันตวิทยา
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
 • ทันตกรรมผู้สูงวัย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์            เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์                   เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์                เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3  อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ