คลินิกเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก

บริการการรักษา ประกอบด้วย

  • โรคฉุกเฉินเด็ก ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
  • พัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

สิ่งอำนวยความสะดวกที่คลินิก

  • ห้องตรวจเด็ก 11 ห้องตรวจ
  • ห้องให้นมแม่  และเปลี่ยนผ้าอ้อม
  • มุมเด็กเล่น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์            เวลา  07.00 น. – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์          เวลา  08.00 น. – 20.00 น.

สถานที่
ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ