คลินิกโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด

ให้บริการตรวจและรักษาด้านโรคเลือดและโรคมะเร็งทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น การตรวจไขกระดูก การตรวจน้ำในไขสันหลัง บริการผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด สารน้ำ เลือด และส่วนประกอบของเลือดภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 ชั่วโมง โดยคณะแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัด

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์              เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์                     เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์                  เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 12  อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ