คลินิกโรคภูมิแพ้

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง โรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อย เป็นต้น

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์           เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์                   เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์               เวลา 07.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 11 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ