คลินิกสุขภาพจิต

ให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชด้านต่างๆ โดยคณะแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวช และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เช่น กลุ่มอาการทางจิต ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่น และปัญหาการเรียน เป็นต้น

การบริการและการรักษา

โรคทางโรคจิต เช่น หูแว่ว หลงผิด หวาดระแวง
โรคทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า หรือ มีอารมณ์ร่าเริงจนผิดปกติ
โรควิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ แพนิค
ปัญหาการใช้สารเสพติดและแอลกอฮอล์
โรคนอนไม่หลับ หรือความผิดปกติด้านการนอน
ปัญหาอาการทางจิต อารมณ์ และพฤติกรรมจากโรคทางสมอง/สมองเสื่อม
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
โรคสมาธิสั้น (ADHD) และปัญหาการเรียน
ปัญหาการปรับตัวด้านต่างๆ
วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 13.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ