พญ. พลอยนารี พงศ์พยุหะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: วิสัญญีแพทย์ที่ปรึกษา
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร:
  • สาขาวิสัญญีวิทยา
  • สาขาอนุสาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

วันเวลาสถานที่