พญ. ปนัดดา ธัญยนพพร
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: กุมารแพทย์
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลขอนแก่น
การอบรมเฉพาะทาง: สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น
วุฒิบัตร: สาขากุมารเวชศาสตร์
วันเวลาสถานที่
พุธ09.00-18.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อาทิตย์09.00-18.00ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ