นพ. เกรียงศักดิ์ ศรีเลิศฟ้า
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทางด้านโรคกระดูกและข้อ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
แพทย์ประจำบ้าน:
  • กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • กรมการแพทย์ทหารบก

การอบรมเฉพาะทาง: สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วุฒิบัตร:
  • Thai Board of Orthopedics Surgery
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์คลินิกศัลยศาสตร์

วันเวลาสถานที่
จันทร์08.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
อังคาร08.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พุธ08.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
พฤหัสบดี08.00-12.00ชั้น 9 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ศุกร์08.00-12.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ