นพ. อนุพันธ์ ตันติวงศ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: แพทย์ทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: N/A
การอบรมเฉพาะทาง: สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วุฒิบัตร:
  • สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

วันเวลาสถานที่
พุธ17.00-19.00 (สัปดาห์ที่ 1-3)ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ