นพ. รพีพัฒน์ ถนอมเพ็ชรสง่า
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญอื่น:
  • ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน
  • ผ่าตัดส่องกล้องไส้เลื่อน (Laparoscopic Hernia repair)
  • มะเร็งตับ ตับอ่อน ทางเดินน้ำดี (Hepatobiliary surgery)
  • ส่องกล้องกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทางเดินน้ำดี (Gastroscope colonoscopy, ERCP)
  • ริดสีดวงทวาร

ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
การอบรมเฉพาะทาง: Advanced Laparoscopic and Bariatric Surgery, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร:
  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)
  • ศัลยศาสตร์ส่องกล้อง (Advanced Laparoscopic Surgery)

วันเวลาสถานที่
จันทร์16.00-18.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ