นพ. มนัท สูงประสิทธ์
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การอบรมเฉพาะทาง:
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College, UK

วุฒิบัตร:
  • สาขากุมารเวชศาสตร์
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  • สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, UK

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00-20.00 (สัปดาห์ที่ 3)ชั้น 17 (ลิฟท์ฝั่งใต้) อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ