นพ. ปริญญา ทวีชัยการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: N/A
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช
การอบรมเฉพาะทาง:
  • Royal Infirmary of Edinburgh, UK
  • St.Mark's Hospital, UK

วุฒิบัตร:
  • สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
  • สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้และทวารหนัก
  • สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • Fellowship of the Royal Colleges of Surgeons (Edinburgh and Ireland)

วันเวลาสถานที่
พฤหัสบดี17.00-19.00ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ