นพ. นพดล พุ่มวิเศษ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: ศัลยแพทย์ทั่วไป
ภาษาสื่อสาร: ไทย, อังกฤษ
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์ฝึกหัด: โรงพยาบาลศูนย์ยะลา
แพทย์ประจำบ้าน: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การอบรมเฉพาะทาง: N/A
วุฒิบัตร: ศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันเวลาสถานที่
-**เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามก่อนมาพบแพทย์ได้ที่ 02-2657777 ต่อ แผนกนัด-