แพ็กเกจทั้งหมด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพคเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

สิทธิประโยชน์

บริษัทคู่สัญญา

บริษัทตรวจสุขภาพ