แพ็กเกจเอกซเรย์ฟัน ชนิดทั้งปากแบบ Panoramic view

376

เจาะลึกตรวจสุขภาพช่องปากด้วย

แพ็กเกจเอกซเรย์ฟัน ชนิดทั้งปากแบบ Panoramic view
ลด 50% เพียง 500 บาท

ตั้งแต่ 5 มีนาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • แพ็กเกจดังกล่าวรวมค่าทันตแพทย์อ่านฟิล์ม ยังไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ทั้งนี้ใช้ได้เฉพาะคนไข้ที่เข้ามาตรวจและรักษากับโรงพยาบาลเท่านั้น
  • ผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่สามารถทำการเอกซเรย์ฟันได้ เนื่องจากต้องได้รับการฉายภาพรังสี
  • แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • กรณีมีการตรวจรักษาเพิ่มเติม ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนนี้เอง
  • ผู้เข้ารับบริการชำระเงินเอง ณ โรงพยาบาล ในวันที่เข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกทันตกรรม ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51080-51081

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด