แพ็กเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพ็กเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คำชี้แจงและเงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรม B และ B plus / โปรแกรม C และ C plus
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย แพ็กเกจคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน อัตราค่าบริการ การคลอดปกติ แบบธรรมชาติ 49,900 บาท การคลอดปกติ แบบพรีเมี่ยม 70,000 บาท