แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

1255

ดูแลสุขภาพ “หัวใจ”ก่อนจะสายเกินไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ  9,980 บาท

• ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
• ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด   CBC
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด          FBS
ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด   Cholesterol
ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด  Triglyceride
ตรวจระดับไขมันดีในเลือด   HDL
ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด   LDL
ประเมินการทำงานของไต   Creatinine&eGFR
ตรวจการทำงานของตับ   AST / ALT
• เอกซเรย์ปอด   Chest X-ray
• ตรวจทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ   EKG
ตรวจภาวะแข็งตัวของหลอดเลือดแดง   ABI
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  Echocardiogram
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย   Exercise Stress Test

รายการตรวจแนะนำ
ตรวจหาปริมาณแคลเซียมในเส้นเลือดหัวใจ  CT Calcium Scoring  ราคา 8,570 บาท

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
• แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพ ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เป็นโรคหัวใจ และต้องการตรวจหาโรคเพื่อการรักษา
• สำหรับรายการตรวจแนะนำ ท่านต้องทำการตรวจโปรแกรมพื้นฐานก่อน จากนั้นแพทย์อาจแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติม
• ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
• กรุณานัดหมายล่วงหน้า พร้อมงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
• ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และรังสีวินิจฉัย (X-ray) สำหรับรายการตรวจเพิ่มในการตรวจสุขภาพ (ไม่รวมค่ารังสีแพทย์)
• แพ็กเกจนี้ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น และไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิด ค่าบริการเต็มตามจำนวนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51052-54

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.8]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด