แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

2124
แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งในผู้หญิง…รู้เร็ว รักษาได้
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

แพ็กเกจ A เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ราคา  3,000 บาท

  • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์
  • ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • อัลตราซาวด์เต้านม (Ultrasound of Breast)

แพ็กเกจ B เหมาะสำหรับผู้หญิงที่อายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป   ราคา  4,500 บาท

  • ตรวจสุขภาพโดยสูตินรีแพทย์
  • ตรวจภายในและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
  • เอกซเรย์และอัลตราซาวด์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram & Ultrasound of Breast)

*ทั้งนี้เมื่อซื้อแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่ง พร้อมรับ Lunch Box 1 ใบ มูลค่า 200 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • แพ็กเกจดังกล่าวเฉพาะสูตินรีแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
  • อัตราราคาดังกล่าวได้รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.02-265-7777 ต่อ 51252 – 51253

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด