แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก)

568

ไข้หวัดใหญ่ติดต่อง่าย ! อันตรายกว่าที่คิด
ลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ลูกน้อยตั้งแต่วันนี้

วัคซีนป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
ราคา 1,050 บาท

ตั้งแต่ 17 ธันวาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2562

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ
• แพ็กเกจดังกล่าวสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทั้งนี้แพ็กเกจได้รวมค่ากุมารแพทย์ ค่าฉีดยา และค่าบริการผู้ป่วยนอกแล้ว
• แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ส่วนลดผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คลินิกเด็กและศูนย์พัฒนาการเด็ก ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51250-51

ตรวจโรคเด็กฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 50154-55

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด