โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

2755
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

คำชี้แจงและเงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ

  1. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรม B และ B plus / โปรแกรม C และ C plus โดยผู้รับบริการควรมาถึงโรงพยาบาลระหว่างเวลา 07.00-09.00 น. หรือตามนัดหมาย เนื่องจากการตรวจจะใช้เวลาประมาณ 1-4 ชั่วโมง
   *กรุณานัดหมายเวลาตรวจล่วงหน้าที่แผนกนัด*

โทร. 02 265 7777 ต่อ 30355

 1. สำหรับแพทย์ผู้ดำเนินการตรวจ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • โปรแกรม A และ A plus ทั้งชายและหญิงจะตรวจโดยสูตินรีแพทย์ ณ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
  • โปรแกรม B และ B plus / โปรแกรม C และ C plus ทั้งชายและหญิงจะตรวจโดยอายุรแพทย์ ณ ศูนย์สุขภาพ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
 2. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ในกรณีท่านต้องการเลือกแพทย์ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ อัตราค่าแพทย์จะขึ้นอยู่กับแพทย์นั้นๆ
 3. กรณีที่ไม่สามารถตรวจครบตามรายการในโปรแกรมภายในวันที่เข้ารับบริการ ผู้รับบริการสามารถกลับมาตรวจรายการที่ค้างอยู่ภายใน 2 สัปดาห์
 4. สำหรับโปรแกรมการตรวจแบบคู่ ผู้รับบริการจะต้องมาตรวจพร้อมกันทั้ง 2 ท่านภายในวันเดียวกันเท่านั้น
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆได้

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2657777 ต่อ คลินิกสุขภาพสตรี ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 2.8]
 • แท็ก
 • ivf
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด