แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ…ต้อนรับวันพ่อ

541

วันนี้…คุณดูแล “หัวใจ” ของพ่อแล้วหรือยัง?

มอบความห่วงใยให้คุณพ่อตั้งแต่วันนี้

แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

 • ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ สอบถามประวัติและตรวจร่างกาย พร้อมชี้แจงข้อควรปฏิบัติ
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

CBC                               ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
FBS                               ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Cholesterol                    ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด
Triglyceride                    ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด
HDL                               ตรวจระดับไขมันดีในเลือด
LDL                               ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือด
Creatinine&eGFR            ประเมินการทำงานของไต
AST / ALT                      ตรวจการทำงานของตับ

 • เอกซเรย์
  Chest X-ray                     เอกซเรย์ปอด
 • ตรวจทางด้านหัวใจและหลอดเลือด
  EKG                               ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  ABI                                ตรวจภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด
  Echocardiogram              ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
  Exercise Stress Test        การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
  ราคา   9,980     บาท

  รายการตรวจแนะนำ
  CT Calcium  Scoring       ตรวจหาค่าแคลเซียมในเส้นเลือดหัวใจ
  ราคา  8,570  บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2561

*รับทันที แก้วกาแฟปั่นอัตโนมัติ 1 ใบ มูลค่า 300 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ราคาดังกล่าวได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกเรียบร้อยแล้ว
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้า พร้อมงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับบริการ
 • ผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และรังสีวินิจฉัย (X-ray)
 • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถซื้อล่วงหน้าหรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
 • ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่ขอตรวจรายการใดรายการหนึ่ง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเด็มตามจำนวนและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลได้ที่ คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
โทร.02-265-7777 ต่อ 51052 – 51054

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด