ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

1022
ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

Noรายการตรวจชาย / หญิง
1ตรวจสุขภาพโดยอายุรแพทย์ที่โรงพยาบาลจัดให้

– ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว
– วัดความดันโลหิต
– หาค่าดัชนีมวลกาย

Physical ExaminationX
2ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพ พร้อมแปลผลโดยจักษุแพทย์Fundus cameraX
3ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์Dental ExaminationX
4ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดCBCX
5ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFBSX
6ตรวจหาระดับน้ำตาลสะสมในเลือดHbA1CX
7ประเมินการทำงานของไตCreatinine & eGFRX
8ตรวจหากรดยูริคในเลือดUric AcidX
9ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดCholesterolX
10ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือดTriglycerideX
11ตรวจระดับไขมันดีในเลือดHDLX
12ตรวจระดับไขมันไม่ดีในเลือดLDLX
13ตรวจการทำงานของตับAlkaline PhosphataseX
14ตรวจการทำงานของตับSGOTX
15ตรวจการทำงานของตับSGPTX
16ตรวจปัสสาวะUrine ExaminationX
17ตรวจดูอัตราส่วนระหว่างไมโครอัลบูมินกับครีเอตินินในปัสสาวะMicroalbumin/Creatinine ratioX
18ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลายABIX
19เอกซเรย์ปอดChest X-rayX
20ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจEKGX
21อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนUltrasound of Upper AbdomenX
22ตรวจเท้าหาความเสี่ยงการเป็นแผลเบาหวาน โดยพยาบาลMonofilamentX
23คูปองอาหารComplementary meal couponX
อัตราราคา (บาท)7,500

 

รายการตรวจแนะนำอัตราราคา
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีHbsAg440
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ บีHbsAb510
ตรวจหาแอนติบอดี้ต่อโรคไวรัสตับอักเสบ ซีAnti HCV630
ตรวจหาเกลือแร่ในเลือดElectrolytes1,000
การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายExercise Stress Test4,170
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์TSH540
อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างUltrasound of Lower Abdomen2,140

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้แนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน รับบริการได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
  • กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มหลังเที่ยงคืน หรืออย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการเลือกแพทย์ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ อัตราราคาจะขึ้นอยู่กับแพทย์นั้นๆ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาค่าบริการเต็มจำนวนในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใดรายการหนึ่งและโปรแกรมตรวจสุขภาพไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
  • กรณีไม่สามารถตรวจครบตามรายการในโปรแกรมภายในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ผู้เข้ารับบริการสามารถกลับมาตรวจรายการที่ค้างได้ภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลได้ที่ คลินิกสุขภาพและอายุรศาสตร์ ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

โทร.0 2265 7777 ต่อ 51052-54

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด