แพคเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพคเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งแพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV แบบเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV แบบเหมาจ่าย

สร้างภูมิคุ้มกันจากไวรัส HPV ลดความเสี่ยงจากมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70% ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 60
ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เบาหวานก็ตรวจสุขภาพได้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ในราคา 7,500 บาท
แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง ราคา 42,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

คำชี้แจง โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คำชี้แจงและเงื่อนไขการใช้แพคเกจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรม B และ B plus / โปรแกรม C และ C plus
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย

แพคเกจคลอดเหมาจ่าย แพคเกจคลอดปกติ 3 วัน 2 คืน อัตราค่าบริการ การคลอดปกติ แบบธรรมชาติ 49,900 บาท การคลอดปกติ แบบพรีเมี่ยม 70,000 บาท