แพ็กเกจ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ใส่ใจ ดูแล ทุกการพบแพทย์ให้มีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยการทำแพ็กเกจออกมาสำหรับผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ทั้งแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

แพคเกจดูแลผิวหน้าและเลเซอร์กำจัดขน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพ็กเกจดูแลผิวหน้าและเลเซอร์กำจัดขน

บอกลาริ้วรอยกวนใจ แพ็กเกจดูแลผิวหน้าและเลเซอร์กำจัดขน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 Laser for Rejuvenation & Phonophoresis 3 ครั้ง ราคา 18,000 บาท / 5 ครั้ง ราคา 29,000 บาท Laser for Rejuvenation & Tightening &...
แพคเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ …ป้องกันได้ด้วยวัคซีน แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 840 บาท * เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เงื่อนไขการเข้ารับบริการ แพ็กเกจดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการฉีดยา และค่าบริการผู้ป่วยนอกแล้ว (เฉพาะแพทย์ที่ร่วมรายการเท่านั้น) แพทย์อายุรกรรมหรือแพทย์ทุกคลินิกสามารถสั่งใช้แพ็กเกจนี้ได้ แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้ เช่น ส่วนลดผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้เข้ารับบริการชำระเงินเอง...
แพคเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ แพ็กเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (สําหรับผู้ป่วยอายุ 50 ปี ขึ้นไป ไม่มีอาการผิดปกติทางช่องท้อง) ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ราคา 13,900 บาท ส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (Gastro & Colonoscopy) ราคา 24,900 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 รายการที่แพ็กเกจไม่ครอบคลุม • ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนและหลังเข้ารับการส่องกล้อง • ค่าใช้จ่ายหากต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมจากแพ็กเกจ หรือมีภาวะแทรกซ้อน (ถ้ามี) • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย...

แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย

สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย ตั้งแต่แรกเกิด แพ็กเกจวัคซีนเด็กเหมาจ่าย สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน - 1 ปี ราคา 9,950 บาท อายุ 2 เดือน: วัคซีนคอตีบ, ไอกรน, บาดทะยัก, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 1 ชนิดพิเศษ,           ...

แพ็กเกจตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตา

ตรวจสุขภาพตาทั่วไปโดยจักษุแพทย์ (Ophthamologist Examination) • ตรวจระดับการมองเห็น (VA)
• ตรวจวัดความดันตา (Tn)
ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

เบาหวานก็ตรวจสุขภาพได้ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ในราคา 7,500 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดต้อกระจกแบบเหมาจ่าย 1 ข้าง ราคา 42,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

คำชี้แจง โปรแกรมการตรวจสุขภาพนี้ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

คำชี้แจงและเงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง สำหรับโปรแกรม B และ B plus / โปรแกรม C และ C plus