Two Hands, Save Hearts “เพราะเราอยากให้ทุกคนปั๊มหัวใจเป็น”

217

โรงพยาบาลวิชัยยุทธจัดกิจกรรม Two hands, Save Hearts “เพราะเราอยากให้ทุกคนปั๊มหัวใจเป็น” เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน โดยอายุรแพทย์โรคหัวใจและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้-12 กันยายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

* ปิดรับลงทะเบียนแล้วค่ะ!!

กำหนดการ

 

 

 

 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด