ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศต่างๆ จากทางโรงพยาบาล ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ งานสัมมนา งานเปิดตัวแพ็กเกจและโปรโมชันต่างๆ อัพเดทสาระกับวิชัยยุทธ

งานสัมมนา “ตับดี กินดี มีสุข”

งานสัมมนา “ตับดี กินดี มีสุข”

โรงพยาบาลวิชัยยุทธร่วมกับโรงพยาบาลปากน้ำโพ จัดงานสัมมนา "ตับดี กินดี มีสุข"
โครงการ “ฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน ปี 2560”

โครงการ “ฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน ปี 2560”

“ฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน ปี 2560” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาวร รันนิ่ง คลับและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ เมื่อเร็วๆ นี้