50 ปี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ Health Fair The Colors of Life

1240

“เพราะสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Health Fair “The Colors of Life” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 – 16.30 น. ณ บริเวณหน้าลิฟต์ฝั่งใต้ ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ พบกับกิจกรรมเสวนา ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเรื่องสุขภาพกับแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิด พร้อมรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันและตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว และพบกับแพ็กเกจสุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว

**ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับกระเป๋ารักษ์โลกวิชัยยุทธ และลุ้นรับของรางวัลอื่นๆอีกมากมายเฉพาะภายในงาน**

คำชี้แจงแพ็กเกจตรวจสุขภาพภายในงาน 50 ปี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ HEALTH FAIR
“THE COLORS OF LIFE”
.
• ผู้ใช้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพหลักของโรงพยาบาล (โปรแกรม 1-5) และแพ็กเกจตรวจสุขภาพสุขภาพหัวใจ กรุณางดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
• การตรวจปัสสาวะ ต้องมาเก็บที่โรงพยาบาลก่อนหรือหลังการตรวจ
• การตรวจอุจจาระ เพื่อความสะดวกอาจเก็บมาจากบ้าน โดยใส่ขวดมีฝาปิด
• โปรแกรมหรือแพ็กเกจตรวจสุขภาพได้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าบริการผู้ป่วยนอกแล้ว ยกเว้นแพ็กเกจเอกซเรย์ฟัน แพ็กเกจประเมินความเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม และแพ็กเกจวัคซีน
• แพ็กเกจวัคซีนรวมเฉพาะค่าฉีดยา ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการผู้ป่วยนอก
• กรณีตรวจเพิ่มเติมผู้เข้ารับบริการจะได้รับส่วนลด 10% สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) และรังสีวินิจฉัย (X-ray) ทั้งนี้ไม่รวมค่ารังสีแพทย์ เฉพาะโปรแกรมตรวจสุขภาพหลักของโรงพยาบาลเท่านั้น
• โปรแกรมหรือแพ็กเกจการตรวจต่างๆ ใช้ได้เฉพาะแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยและต้องการตรวจหาโรคหรือรักษา
• ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์และส่วนลดอื่นๆ ได้ เช่น ผู้ถือหุ้น บริษัทคู่สัญญา และบริษัทประกัน
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการขอไม่ตรวจรายการใดรายการหนึ่ง ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
• กรณีไม่สามารถตรวจครบตามรายการในโปรแกรมหรือแพ็กเกจภายในวันที่เข้ารับบริการ ผู้เข้ารับบริการสามารถ กลับมาตรวจรายการที่ค้างได้ภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น
• ท่านสามารถเข้ารับบริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อหรือจองแพ็กเกจภายในงาน 50 ปี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ HEALTH FAIR “THE COLORS OF LIFE”
• กรุณาสอบถามเงื่อนไขของโปรแกรมหรือแพ็กเกจโดยละเอียดกับโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ในการตรวจ หรือรับวัคซีนบางรายการ สตรีตั้งครรภ์และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่สามารถเข้ารับบริการได้
• โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขและซื้อผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ บริเวณโถงฝั่งใต้ ชั้น 13 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 โทร. 0-2265-7777

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด