รู้ลึก รู้จริง โรคเบาหวานกับหลอดเลือด

1501

โรงพยาบาลวิชัยยุทธจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ “รู้ลึก รู้จริง โรคเบาหวานกับหลอดเลือด” โดยอายุรแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเบาหวาน ด้านโรคระบบประสาทและหลอดเลือด  และด้านโรคหัวใจ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ บริการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว และวัดความดันโลหิต บริการตรวจคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะเลือดปลายนิ้ว และบูธกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ


ตั้งแต่วันนี้-14 พฤศจิกายน 2561 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

กำหนดการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-265-7777 ต่อ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กร

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 4.3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด