มาเป็นเพื่อนกับ LINE @VICHAIYUT วันนี้ ก็รับสิทธิ์ทันที !!

718
มาเป็นเพื่อนกับ LINE @VICHAIYUT วันนี้ ก็รับสิทธิ์ทันที !!


เงื่อนไขการใช้คูปอง
1.คูปองนี้ สามารถใช้เป็นส่วนลดเฉพาะค่าบริการโรงพยาบาลของแผนกผู้ป่วยนอกเท่านั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่น แพคเกจ หรือส่วนลดอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้ เช่น ผู้ถือหุ้น ค่ายา ค่าแพทย์ เป็นต้น
2.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองเฉพาะสมาชิกใหม่ที่แอด Line@ และสมาชิกปัจจุบันที่ชวนเพื่อนมาแอด Line@ โรงพยาบาล ภายในวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561 เท่านั้น
3.ผู้รับบริการจะต้องแสดงคูปองจากหน้าจอสนทนาของ Line@ โรงพยาบาล และปฏิบัติตามขั้นตอนครบถ้วนเพื่อรับสิทธิ์ ณ จุดชำระเงิน ในวันที่เข้ารับบริการเท่านั้น
4.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การใช้คูปองได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตลอดการจัดกิจกรรม
5.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6.ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมกิจกรรมนี้สำหรับพนักงานและบุคลากรของโรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดและสื่อสารองค์กร
โทร. 0-2265-7777 ต่อ 31911

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.5]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด