ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562

363

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทอดถวาย เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำวัตรปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และญาติโยม และพุทธบริษัทโดยทั่วไป ณ วัดสมณโกฎฐาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปีครั้งนี้ ได้ที่
🔸สำนักงานกรรมการบริหารชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์
🔸สำนักงานกรรมการบริหารชั้น 19 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
🔸แผนกการเงิน หอผู้ป่วย เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกแห่ง
🔸โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารธนชาต สาขาโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
เลขที่บัญชี 062-6-06156-5 ชื่อบัญชี “กองทุนกฐินโรงพยาบาลวิชัยยุทธ โดย วิเชียร กาญจนภูมิ และ สุรวุฒิ ปรีชานนท์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานกรรมการบริหาร ชั้น 15 อาคารศูนย์การแพทย์

โทร. 0-2265-7777 ต่อ 51582

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด