เกร็ดความรู้

ระวังโรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าเรบีส์ สัตว์ที่ติดเชื้อโรคนี้จะสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนหรือสัตว์อื่น ๆ ด้วยการกัด นอกจากนี้ แผลตามร่างกายหรือเยื่อบุตาและปากที่สัมผัสเข้ากับน้ำลายของสัตว์ติดเชื้อนั้น ๆ ก็มีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้เช่นกัน
การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูตินรีเวชดีอย่างไร

การตรวจอัลตร้าซาวด์ทางสูตินรีเวชดีอย่างไร

ในปัจจุบันอัลตร้าซาวด์นำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะทางสูตินรีเวชมากมาย การตรวจนี้ไม่มีความรุนแรงหรือบอบช้ำจากการตรวจ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วย มารดา และทารกในครรภ์ด้วย
วัยหมดประจำเดือนและการให้ฮอร์โมนทดแทน

วัยหมดประจำเดือนและการให้ฮอร์โมนทดแทน

วัยหมดประจำเดือนหรือวัยทอง (Menopause) คือ ช่วงอายุที่รังไข่ของผู้หญิงหยุดทำงาน หยุดการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงและหยุดการเจริญของไข่เพื่อการตกไข่ ทำให้ไม่มีประจำเดือน และ หมดความสามารถในการมีบุตร โดยจะถือว่าผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเมื่อขาดประจำเดือนไปต่อเนื่องกันนานกว่า 1 ปี

แพคเกจแนะนำ