เกร็ดความรู้

ยาที่ใช้ในระหว่างตั้งครรภ์

ระยะเวลาการตั้งครรภ์ที่ครบกำหนดนั้นคือ 10 เดือน หรือ 40 สัปดาห์ มีบวกลบกันสักสองสัปดาห์ครับ และในระยะสิบเดือนที่ว่านี้จะแบ่งออกเป็น 3 ไตรมาส เฉลี่ยแล้วก็ไตรมาสละประมาณ 3 เดือน

ภูมิแพ้ในเด็ก…แก้ได้ที่ต้นเหตุ

ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ป่วยเด็กมีอาการทางภูมิแพ้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แพ้อาหาร ผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบ ภูมิแพ้จมูกอักเสบหรือหอบหืด การหาสาเหตุว่าผู้ป่วยแพ้อะไร หรือที่เรียกว่า “การตรวจหาสารก่อภูมิแพ้”

พ่อแม่เข้ม เด็กเครียด

เด็กเป็นช่วงวัยที่กำลังเติบโตและมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจและอุปนิสัย การเจริญเติบโตดังกล่าวส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก การใช้ชีวิตในปัจจุบัน และในช่วงวัยถัดไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่

แพคเกจแนะนำ