โรคอื่น ๆ

โรคกระดูก..ใครๆ ก็เป็นได้

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ความเสื่อมสภาพของร่างกายก็ย่อมเป็นไปวัย โดยเฉพาะเรื่องของกระดูกที่ไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็ก หรือวัยทำงานก็สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วนับประสาอะไรกับผู้สูงวัยที่เมื่ออายุมากขึ้นแล้ว จะไม่พบเจอกับปัญหาโรคกระดูก

โรคไทรอยด์ต่ำระหว่างการตั้งครรภ์ (Hypothyroid during pregnancy)

สาเหตุที่พบบ่อย คือ โรคไทรอยด์อักเสบเรื้อรัง (Hashimoto’s thyroiditis) และสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ ไทรอยด์ต่ำหลังการกลืนน้ำแร่หรือผ่าตัดต่อมไทรอยด์, โรคขาดฮอร์โมนไทรอยด์จากต่อมใต้สมองทำงานน้อย

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสันถือว่า เป็นโรคความเสื่อมของทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย โดยพบรองลงมาจากโรคหลงลืม หรือโรคอัลไซเมอร์ ที่เคยได้ยินกัน

แพคเกจแนะนำ