มารู้จักโรคหลอกตัวเองกันเถอะ

1087

โรคหลอกตัวเอง หรือ Pathological Liar เป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง ที่มีนิสัยชอบหลอกทั้งตัวเองและคนอื่น เพื่อเรียกร้องความสนใน และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เป็นภาวะของคนที่มีข้อจำกัดทางจิตใจ มีความคิดที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวเองและคนรอบข้าง บุคคลจำพวกนี้หากเป็นอย่างสุดโต่ง โกหกแล้วลืมความเป็นจริงไปเลย อาจจะเป็นคนหลายบุคลิก ถือเป็นโรคทางจิตอย่างหนึ่ง เพราะไม่สามารถควบคุมความคิดให้ใช้ชีวิตอย่างปกติได้ และคนที่มีอาการเช่นนี้อาจจะมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอกตัวเอง โดยส่วนมากมักจะเกิดจากโรคทางจิตที่เป็นอยู่แล้ว รวมถึงปัญหาอื่น ๆ อย่างเช่นครอบครัวมีปัญหา ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล และเทสโทสเทอโรน จะแตกต่างจากคนปกติทั่วไป ซึ่งทำให้พวกเขามักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าว วิธีที่จะช่วยเหลือหากพบว่าคนใกล้ชิดเรามีอาการเช่นนี้ก็คือ ยอมรับในตัวตนของคน ๆ นั้น ต้องให้คำแนะนำที่ดีที่เหมาะกับเขา และรับฟังด้วยความเข้าใจ รวมถึงต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทร. 02-2657777 

ให้คะแนนบทความนี้
[คะแนนบทความนี้: 3.2]
เรายึดมั่นในหลักการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด