อีสุกอีใสขึ้นอวัยะเพศ

(1/1)

Moderator1:
รายละเอียด :

เป็นอีสุกอีใสมา 3 วันแล้วค่ะ แล้วมันขึ้นที่อวัยวะเพศ 4-5 ตุ่ม เจ็บทรมานมาก อยากทราบวิธีการดูแลรักษา และจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ


ชื่อ : แพรวระวี

Moderator1:
เรียน คุณแพรวระวี

อีสุกอีใสเกิดจากเชื้อไวรัส ปกติรักษาตามอาการ ข้อควรระวังที่่นั่นคือ การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน โดยเฉพาะบริเวณอวัยวะเพศ หากบริเวณตุ่มบวมแดง และมีหนอง ควรไปพบแพทย์ดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนหรือไม่ค่ะ


แพทย์หญิงวัชรีย์ สิทธิวงศ์
แพทย์เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ