จะรู้ได้อย่างไรว่าตั้งครรภ์

(1/1)

Moderator1:
รายละเอียด :

หลังจากมีเพศสัมพันธ์กี่วันถึงจะรู้ว่าตั้งครรภ์

ชื่อ : ไกรวิชญ์

Moderator1:
เรียน  คุณไกรวิชญ์

ตามที่ได้สอบถามเรื่องตรวจการตั้งครรภ์ภายหลังการมีเพศสัมพันธ์นั้น ขอเรียนให้คำตอบดังนี้ครับ หากมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นจริงเราสามารถตรวจหาระดับฮอร์โมนการตั้งครรภ์ที่มีอยู่ในกระแสเลือดได้ หลังการปฏิสนธิแล้วประมาณ ๑๒ วันครับ แต่แน่นอนครับอาจมีความคลาดเคลื่อนบวกลบไปบ้าง แต่ไม่น่าเกินหนึ่งสัปดาห์ครับ
   
ด้วยความนับถือ

นายแพทย์วิริยะ เล็กประเสริฐ
สูติแพทย์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ                                                                                                     

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ