หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอก

(1/1)

Moderator1:
รายละเอียด :

หายใจไม่อิ่ม แน่นหน้าอกพอทนได้ แต่เป็นแทบทั้งวัน ทานอาหารได้ ไม่อาเจียน ออกกำลังกายวิ่งเหยาะๆบริเวณโรงเก็บรถกว้างๆได้ปกติ วิ่ง เตะบอล ได้หมด อายุ 31 ปี หนัก 69 กิโล มีโอกาสเป็นโรคหัวใจไหม

ขอปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ หลอดเลือดหัวใจ ความดัน หรือสาเหตุของอาการแน่นหน้าอก จะได้ไหมครับ

ชื่อ : เอก

Moderator1:
เรียน คุณเอก

อาการแน่นหน้าอกจากโรคหัวใจขาดเลือดมักจะเป็นตอนที่มีกิจกรรม มีการกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็ว ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ ที่เรารู้จักกันในชื่อ โรคหัวใจขาดเลือด

แต่อาการที่คุณเอกเล่ามา เวลาออกกำลังกาย วิ่งเหยาะๆ เตะบอล ไม่มีอาการแน่นหน้าอก โอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนั้นน้อยครับ สำหรับอาการหายใจไม่อิ่ม ต้องสูดหายใจแรงๆ หรือถอนหายใจนั้นไม่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจขาดเลือดครับ

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือดสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันชนิดไม่ดี(LDL)สูง และการสูบบุหรี่ นอกจากนี้ อายุมาก ภาวะไตเสื่อม มีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดตอนอายุน้อยๆในครอบครัว สตรีวัยหมดประจำเดือน ก็จัดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นกัน

นายแพทย์สรายุทธ วิบูลชุติกุล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ