มีอาการปวดหัวด้านขวา และอาการชาทั้งตัวควรรักษายังไงดีคะ

(1/1)

Moderator1:
รายละเอียด :
ตามปกติจะเป็นปวดหัวข้างเดียวบ่อยๆอยู่แล้วค่ะ แต่ระยะหลังปวดมากแล้วก็เกิดอาการชาทั้งตัวค่ะ แขน ขา ท้อง หน้า จนไม่มีแรงเดิน อยากทราบว่าอาการแบบนี้มีวิธีการรักษามั้ยคะ แล้วมีวิธีป้องกันได้มั้ย

ชื่อ : Aeyyeo

Moderator1:
ตอบคุณ Aeyyeo
 
อาการปวดศีรษะส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ร้ายแรง ได้แก่ ไมเกรน และเครียด ถ้าปวดศีรษะเกิดจากโรคร้ายแรงในสมอง เช่น เนื้องอก, เลือดคั่งในสมอง อาการปวดศีรษะนั้นจะทวีความรุนแรง, ความถี่ และระยะเวลาในการปวดแต่ละครั้งมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวันเวลาที่ผ่านไป เช่น ปวดหัวตอนปลายปีจะปวดแรงกว่าตอนต้นปี นอกจากนั้นจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปากเบี้ยว, ตาเหล่ และอัมพาตของแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง ข้อสังเกตุเหล่านี้ใช้ในการสังเกตุตัวเองซึ่งผิดพลาดได้ ในบางแห่งจึงนิยมใช้วิธีการทางเทคโนโลยีช่วย คือ ตรวจสแกนด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง ดูว่ามีเนื้องอกหรือเลือดออกในสมองหรือไม่ เพื่อความสบายใจและมั่นใจของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักปกติสแกนไม่พบอะไร นานๆที่ไปสแกนเพราะปวดศีษระแล้วพบเนื้องอกหรือเลือดคั่งในสมองขนาดเล็กๆ การจะใช้เทคโนโลยีราคาสูงดังกล่าวจะคุ้มหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ป่วยแต่ละคน การตรวจไม่มีอันตรายมีแต่สิ้นเปลืองเงินทอง ส่วนอาการชา ถ้าชาครึ่งซีก เช่น แขนซ้ายขาซ้าย แสดงว่าเป็นโรคสมอง ชาที่ขาสองข้างเป็นโรคไขสันหลัง ชาไขว้กัน เช่น แขนซ้ายขาขวาชา เป็นอาการวิตกจริต ชาตั้งแต่หัวจรดเท้าทั้งสองข้าง เป็นอาการวิตกจริต ชาไม่มีแรงเดิน ถ้าปัสสาวะไม่ออกถือว่าเป็นโรคสำคัญ คือ ไขสันหลังอักเสบ ถ้าหายใจไม่ได้เป็นประสาทส่วนปลายอักเสบรุนแรง
 
ดังนั้นถ้าไม่มีอาการอื่นๆผสมด้วย อาการชาไม่มีแรงเดินไม่สามารถบอกโรคได้ การรักษาและป้องกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคอะไร ถ้าวิตกจริตต้องแก้ที่จริตที่วิตก ถ้าเป็นเนื้องอก เลือดคั่งในสมองก็ผ่าตัด ถ้าปลายประสาทอักเสบก็รักษาไปตามชนิดที่อักเสบ อาการของคุณ Aeyyeo ถามมา 2 บรรทัด แต่ตำราแพทย์ที่อธิบายโรคของอาการดังกล่าวเป็นตำรา 2 เล่มหนักประมาณ 20 กิโลกรัม หมอพอจะย่อๆให้ได้ประมาณ 20 บรรทัดเบื้องต้นนะครับ
 
 
นายแพทย์ศิริชัย เอกสันติวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ