มะเร็งไทรอย

(1/1)

Moderator1:
รายละเอียด :
อยากทราบว่าการรักษาโรคนี้ต้องทำอย่างไรและจำเป็นผ่าตัดหรือเปล่า  ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อประมาณ 3.5 ซม.บริเวรไทรอยด้านขวา และมีก้อนซีสเล็ก ๆ อยู่ด้านซ้าย
 โรคนี้ต้องหาหมอทางด้านไหนครับ หู คอ จมูก หรือ ทางต่อมไรท่อ  ขอทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่าไรครับ

ชื่อ : woody

Moderator1:
ตอบ คุณ Woody

เนื้องอกหรือมะเร็งต่อมธัยรอยด์  แยกได้โดยการเจาะดูดเอาเซลล์ที่ก้อนเนื้อไปตรวจ  ถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาอาจรับประทานยา  ถ้าไม่ยุบจึงพิจารณาผ่าตัด  หากเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดออกทั้งหมด  อาจต้องตามด้วยการให้รังสี  ขึ้นกับพยาธิของมะเร็งธัยรอยด์  ซึ่งมีหลายชนิดแพทย์ที่ทำการผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ ได้แก่ ศัลยแพทย์ทั่วไปและแพทย์ หู คอ จมูก  ทั่วประเทศไทยสามารถผ่าตัดได้ หลังการผ่าตัด  อาจมีผลข้างเคียง คือ เสียงแหบ จากสายเสียงเป็นอัมพาต  จากเส้นประสาทของสายเสียงไปโยงเข้ากับต่อมธัยรอยด์  ทำให้ถูกตัดไปพร้อมกับต่อมธัยรอยด์  พบมากในพวกที่เป็นมะเร็ง 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ทำผ่าตัด  เวลาที่ใช้ในห้องผ่าตัด, เวลาที่นอนโรงพยาบาล 3-5 วัน  ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อน  ไม่ต่ำกว่า 80000  บาทครับ  ทั้งนี้ขึ้นกับแพทย์ที่ท่านไปผ่าตัดครับ
 
นายแพทย์ศุภชัย ตุลวรรธนะ
โสต-ศอ-นาสิกแพทย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ